download

משאית חלוקה בקירור – ניסאן קאבסטאר לבעלי רישיון B  במשקל כולל עד 4 טון.

עם ארגז סגור עד 4 מטר ויחידת קירור על המנוע לטמפ' של 0-4 מעלות.

במחיר של 6700 שח+מעמ לחודש

עסקה ל 60 חודשים וסל קמ של 50,000 קמ לשנה.

*כפוף לחתימה על הסכם+מתן פיקדון.

*כפוף לבדיקה בנקאית ואישור וועדת האשראי של החברה.

מוטורליס 2004 בע"מ רשאית להפסיק את המבצע בכל רגע נתון.

nissan_truck