iveco

איווקו דיילי 2016 – וואן חלוקה ,5 טון כולל.

מסחרית החלוקה הנמכרת באירופה.

וואן סגור ארוך+ גבוהה +דיפון פנימי מלא

במחיר של 5500 שח+ מע"מ לחודש.

עסקה ל 60 חודשים וסל ק"מ של 50,000 ק"מ בשנה

*כפוף לחתימה על הסכם +מתן פיקדון.

*כפוף לבדיקה בנקאית ואישור וועדת האשראי של החברה.

מוטורליס 2004 בע"מ רשאית להפסיק את המבצע בכל רגע נתון.

iveco-5-ton