iveco
איווקו יורוקרגו דגם 9.9 טון משקל כולל כולל+ ארגז סגור עד 7 מטר+ דופן הידראולית

עסקה ל 60 חודשים וסל קמ של 50,000 קמ בשנה

7700 שח+מעמ

*כפוף לחתימה על הסכם +מתן פיקדון.

*כפוף לבדיקה בנקאית ואישור וועדת האשראי של החברה.

מוטורליס 2004 בע"מ רשאית להפסיק את המבצע בכל רגע נתון.

iveco_euro_cargo